Havila Kystruten, Bygg nr. 1093, 1094, 1193 og 1194 ved Tersan Shipyard, Havyard 923 "Havila Capella/Castor/Polaris/Pollux"

Fra bygginga av "Havila Capella" og "Havila Castor" ved Tersan Shipyard, sidepropeller med permanent magnet teknologi fra Kongsberg installert
Kystruten1.jpg


Kystruten2.jpg

Begge foto: via Havila Kystruten
 
Bestiller to nye kystruteskip ved Tersan

Havila Kystruten har inngått kontrakt med det tyrkiske verftet Tersan om bygging av dei to siste kystruteskipa. Byggestart er i løpet av få veker.

Havila Kystruten skal frå 2021 segle den klassiske sjøreisa mellom Bergen og Kirkenes med fire skip. På grunn av økonomiske problem ved det spanske verftet Barreras stoppa bygginga av dei to skipa der opp. Dei to andre skipa er under bygging ved Tersan i Tyrkia, og det er også det verftet som no får kontrakt på å bygge skip tre og fire. Byggestart er i løpet av få veker og planlagt levering er i slutten av 2021.

God kvalitet
Administrerande direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, fortel at Tersan har kapasitet til å starte raskt i tillegg til at dei har alt av underlagsmateriell og erfaring med dei to første skipa.

- Og det vi ser på Tersan når det gjeld bygging av dei to første skipa ser veldig bra ut. Dei held framdriftsplanen og kvaliteten på arbeidet er godt.
Myrvoll peiker også på at Havila Kystruten og Tersan no går opp løypa og gjer alle avklaringar i samband med dei to første skipa.

- Det har fleire fordelar og gir oss sikkerheit for at skip tre og fire blir minst like bra som dei to første.

Finansiering på plass
Havila Kystruten har trass i den uavklarte situasjonen med det spanske verftet Barreras kapital og lånetilsagn som gjer at alle dei fire skipa på Tersan er fullfinansierte.

Myrvoll seier dei økonomiske problema til Barreras og byggestansen ved det spanske verftet har påført Havila Kystruten fleire utfordringar som vil påvirke drifta i første fase.

- Vi får ferdige to nye skip som skal gå frå januar 2021 og som vil gi passasjerane våre den mest miljøvenlege seglasen langs norskekysten. I påvente av dei to neste skipa vil vi måtte bruke erstatningsfartøy, men uansett skip skal vi gi god og trygg transport og innfri det som er forventa av oss.

Dei beste løysingane
Havila Kystruten har fleire konkrete kandidatar til erstatningsfartøy som dei har inspisert, og rederiet er i pågåande kommersielle samtalar med aktørar.

- Vi ventar at ei avklaring kjem om ikkje så lenge, men vi vil bruke den tid som er nødvendig, for å sikre at vi kan levere dei beste løysingane til både dei reisande og mannskapet. Det er viktig og noko vi legg vekt på sjølv om erstatningsfartøya skal brukast berre for ein avgrensa periode.
Havila Kystruten bygger organisasjonen både på sjø og land, for å drive fire skip frå starten av 2021, og fleire nye stillingar er no utlyste.

FAKTA
  • Havila Kystruten er eit familieeigd, norsk reiarlag med hovudbase i Fosnavåg på Sunnmøre.
  • Havila Kystruten skal frå 2021 drifte fire av dei elleve skipa som seglar den klassiske sjøreisa frå Bergen til Kirkenes.
  • Havila Kystruten bygger dei meste miljøvenlege passasjerskipa som skal segle på strekninga Bergen-Kirkenes. Skipa har mellom anna verdas største batteripakkar som gjer at dei kan gå i fire timar utan støy og utslepp.
havila-syv-sostre.jpghavila-lofoten-snowy-mountains.jpg

Illustrasjoner: Havyard Ship Design
 
Sjøsetting av dei to første "Havila Capella" og "Havila Castor", i mai visstnok
 
Hi,
what about the Polaris and Pollux, have the hulls from Spain arrived at Tersan and any news as to when these ships will be delivered? The last information from Norway was that Kystruten is looking to charter two ferries?
Thx
 
The sections (note not complete hulls) from Barreras will not be re-used, this was written somewhere in Spanish media (I think by the "Faro de Vigo" newspaper website). It was quicker and easier for Tersan to build from scratch. Delivery of these newbuilds is planned for end 2021 as you can read in the Norwegian article posted on Feb 13, 2020 in this thread. And yes, they will have to get some kind of interim tonnage. No idea what.
 
The sections (note not complete hulls) from Barreras will not be re-used, this was written somewhere in Spanish media (I think by the "Faro de Vigo" newspaper website). It was quicker and easier for Tersan to build from scratch. Delivery of these newbuilds is planned for end 2021 as you can read in the Norwegian article posted on Feb 13, 2020 in this thread. And yes, they will have to get some kind of interim tonnage. No idea what.
Thank you for your kind and prompt response on this.
Cheers
 
Back
Top