Havila Kystruten, Bygg nr. 1093, 1094, 1193 og 1194 ved Tersan Shipyard, Havyard 923 "Havila Capella/Castor/Polaris/Pollux"


Etter dette oppslaget kobla Havila Castor over frå gassdrift til batteridrift på siste del av ruteturen til Geiranger. Etter AIS var farten på Geirangerfjorden mellom 9 og 10 knop, medan farten lenger ute (på "gassdriftstrekninga") var rundt 15 knop. Er det så stor forskjell på effekten av gass- og batteridrift, eller ligg forklaringa i andre sider?
 
Generelt sett så varer vel batterier lenger med et moderat uttak kontra full effekt, så med å ha ei lavere fart så kommer dei lenger...
 
Generelt sett så varer vel batterier lenger med et moderat uttak kontra full effekt, så med å ha ei lavere fart så kommer dei lenger...
For en enkelt gang tror jeg ikke det gjør så stor forskjell for hvor mye energi man får ut av batteriene (men høy effekt gir jo høyere slitasje over tid). Det viktigste tror jeg er at skrogmotstandenskurven blir brattere enn en rett linje når en kommer over en gitt hastighet. På den annen side må en gjerne ta hensyn til at "hotellet" på et slikt skip har et ganske høyt forbruk, så en kan ikke bruke for lang tid heller.
 
Last edited:
Back
Top