Fiskebåter

Sjarken "ROAR" fotografert fra egen kai ute i Vikan, Hustadvika kommune. Her skal den hente leppefisk i bulk.
Fotos: Sven Arild Pedersen
SA101370.JPGSA101374.JPGSA101379.JPG
 
"KONGSHAV" observert ute på Roald/Vigra den 2. september. Antar at denne er innkjøpt av Nordnes-rederiet.
Fotos: Sven Arild Pedersen
SA021176.JPGSA021179.JPG
 
Ved Hollingen ferjekai i dag. M-219-SA
Dette er vel "NORDHAUG SENIOR" som har hatt samme eier, siden den ble levert ny i 1979 eller 1980.
Har vært registrert i Lofoten i ca 40 år. Reder er nå flyttet sørover til hjemlige trakter, og båten er registrert i Sula.
Foto: Sven Arild Pedersen

SA241571.JPG
 
Mange båter hos Vikomar på Harøysundet i dag.
"NYSTRØM", "TRØNDERBAS", "SÆBJØRN" og "ANDREA L"
Fotos: Sven Arild Pedersen
SA241567.JPGSA241568.JPG
 
"ASPHOLM" hjemme ute i Vikan ved Hustadvika. Båten er merket med Kristiansund, men har kaianlegg ute i Vikan.
Foto: Sven Arild Pedersen
IMG_9806.JPG
 
Back
Top