Ny bok om Aker-direktør Martin Siem

Tankskipet

New Member
Vil tipse om boken om Martin Siem Industribyggeren, som nylig ble publisert. Tilgjengelig der bøker selges.

Fra omtalen:
Martin Siem (1915-1996) var en norsk motstandsmann, ingeniør og industrileder. På 1950- og 60-tallet bygget han opp Akers Mekaniske Verksted til Akergruppen, Norges største bedrift. Han fikk stor betydning for den norske samfunnsutviklingen i en tid preget av industrireising. Gjennom Siems nære samarbeid med eier, skipsreder Fred. Olsen, og de tillitsvalgte i verkstedklubben, ble Aker banebrytende innen skipsbygging og leverandørindustrien til oljenæringen.

Som leder måtte Martin Siem ta krevende valg i en konkurranseutsatt industri. For å lykkes skapte han en kultur preget av samhandling og medvirkning på alle nivåer. Selv om mye av den gamle Aker-industrien er borte, lever verdiene videre gjennom lovfestede rettigheter for arbeidstakere og partssamarbeidet i arbeidslivet. Aker utviklet også kompetanse og teknologi som har lagt grunnlag for deler av dagens norske industriproduksjon.
I 1969 hjalp Martin Siem israelske Aker-kunder med å få ut fem kanonbåter
fra Frankrike. Det skjedde under dramatiske omstendigheter, og fikk stor oppmerksomhet over hele verden.
 
Top