Troms og Finnmark Fylkeskommune, Bygg nr. 303 ved Brødrene Aa, Kombibåt "Hollendaren"

Refvik

Administrator
Staff member
"Gammel nytt" fra 07.02.2020 - denne har gått oss hus forbi!

Ny hurtigbåt i rute

Snart kan bygginga av ny kombibåt starte, og den blir sjøklar neste sommer.

Det var Finnmark fylkeskommune som i 2018 gjorde vedtak om bygging av ny kombibåt, for å øke antall fartøy i drift i fylket. Dette for å sikre økt kapasitet når det oppstår avvikssituasjoner. Designet er ferdig, og nå skal byggeverft innhentes og bygginga starte.

Den nye hurtigbåten skal bygges for å kunne betjene alle hurtigbåtsamband i fylket, men planlegges for å gå inn i Måsøyruta som hovedfartøy. Fartøyet vil bli det største i drift i Snelandias rutenett. Anbudet for bygging lyses ut i disse dager, og båten skal være klar på sjøen forsommeren 2021.

Størst behov i Måsøy

– MåsøyXpressen er dét sambandet med størst behov for lastekapasitet, og er derfor en naturlig «arbeidsplass» for det nye fartøyet, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Nesten 3 000 kjøretøy fraktes årlig i Måsøyruta, og med en lastekapasitet på 50 tonn på dekk, hvor et vogntog i full lengde eller 8 – 10 biler kan kjøre om bord, vil dette bli et godt tilskudd til hurtigbåtdriften i fylket.

– Vi har et svært godt samarbeid med dagens operatør, Boreal Sjø AS, og vi forventer at innfasing av fartøyet vil skje i trygge og gode former, selv om det denne gangen er fylkeskommunen som står som formell eier. Flere fylkeskommuner gjør økonomiske grep ved å overta eierskap til fartøyene selv, og vi har god tro på at dette er et riktig grep, sier Kristina Hansen.

Skal sikre ruteføring

– Like før jul for et par år siden ble Sørvær isolert, som følge av ras. Det samme har skjedd blant annet i Skillefjorden, ved Havøysund og i Lerresfjorden. Både Sørvær og Lerresfjord opplevde å være mer eller mindre veiløs i uker og måneder. Fylkeskommunen har gjennom kontrakten med Boreal Sjø forutsatt at fartøyet i AltafjordXpressen skal inngå som reservefartøy i vest, og dette omrutes og ivaretar avviksrutene, sier hun.

Fylkesråden sier at med lav fartøykapasitet i hele fylket, så har dette tradisjonelt gått ut over de områdene hvor AltafjordXpressen normalt opererer. Ved å øke totalkapasiteten i fylket, håper fylkeskommunen at dette er situasjoner som hører fortiden til.

«Nytt» eierskap

– I juni neste år skal fartøyet være på sjøen, og vil bli det første på mange år hvor fylkeskommunen står som eier. Vi gleder oss til å vise frem den nye hurtigbåten med Snelandiaprofil, som skal supplere «Årøy» og alle de andre gode båtene som seiler for oss, avslutter fylkesråd Kristina Hansen.

Kilde: Troms og Finnmark Fylkeskommune


ga-skisse.gif

Illustrasjon: via Troms og Finnmark Fylkeskommune
 

olajooh

Member
""nytt" eierskap" :p Er ikke mindre enn 17 år siden de solgt FFR til det som i dag er Boreal. Så noe nytt er det ikke.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Fra Facebook sidene til Brødrene Aa:

Det er ei glede å kunngjere at fylkesrådet i Troms og Finnmark har innstilt Brødrene Aa som vinnar av anbudet om ein ny kombibåt til Måsøysambandet.

Vi er naturlegvis glad for at Troms og Finnmark fylkeskommune har valgt å tildele oss dette byggeoppdraget. Finnmarkskysten er eit av dei tøffaste områda langs kysten og våre karbonfiberfartøy har demonstrert at dei taklar slike forhold godt. Våre to leveransar til Nordland fylkeskommune i fjor, Elsa Laula Renberg og Regine Normann, har vore viktige referansar i dette anbudet.

Båten får ei lengde på 37 meter og skal gå med ein servicefart på 26 knop. Toppfarten blir 30 knop. Som kombibåt vil den ha ein passasjerkapasitet på 73, i tillegg til eit bildekk med plass til 8 bilar, pluss lasterom.

Med atterhald om klagefrist og endeleg teikning av kontrakt, ser vi fram til å levere den nye kombibåten til Troms og Finnmark fylkeskommune sommaren 2021.

FB_IMG_1594048682809.jpg
Illustrasjon: Brødrene Aa
 

olajooh

Member
Namnet på denne blir "Hollendaren" og ikkje "Hollender"
Derav spørsmålstegnet bak, første gang jeg hørte snakk om denne ble den kalt Hollender, men fjellet heter som kjent Hollendaren.

Den skulle opprinnelig være ferdig nå i juni, men nye utsettelser gir leveringsdato i oktober for "Hollendaren"
 
Top