Troms og Finnmark Fylkeskommune, Bygg nr. 303 ved Brødrene Aa, Kombibåt "Hollendaren"

Refvik

Administrator
Staff member
"Gammel nytt" fra 07.02.2020 - denne har gått oss hus forbi!

Ny hurtigbåt i rute

Snart kan bygginga av ny kombibåt starte, og den blir sjøklar neste sommer.

Det var Finnmark fylkeskommune som i 2018 gjorde vedtak om bygging av ny kombibåt, for å øke antall fartøy i drift i fylket. Dette for å sikre økt kapasitet når det oppstår avvikssituasjoner. Designet er ferdig, og nå skal byggeverft innhentes og bygginga starte.

Den nye hurtigbåten skal bygges for å kunne betjene alle hurtigbåtsamband i fylket, men planlegges for å gå inn i Måsøyruta som hovedfartøy. Fartøyet vil bli det største i drift i Snelandias rutenett. Anbudet for bygging lyses ut i disse dager, og båten skal være klar på sjøen forsommeren 2021.

Størst behov i Måsøy

– MåsøyXpressen er dét sambandet med størst behov for lastekapasitet, og er derfor en naturlig «arbeidsplass» for det nye fartøyet, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Nesten 3 000 kjøretøy fraktes årlig i Måsøyruta, og med en lastekapasitet på 50 tonn på dekk, hvor et vogntog i full lengde eller 8 – 10 biler kan kjøre om bord, vil dette bli et godt tilskudd til hurtigbåtdriften i fylket.

– Vi har et svært godt samarbeid med dagens operatør, Boreal Sjø AS, og vi forventer at innfasing av fartøyet vil skje i trygge og gode former, selv om det denne gangen er fylkeskommunen som står som formell eier. Flere fylkeskommuner gjør økonomiske grep ved å overta eierskap til fartøyene selv, og vi har god tro på at dette er et riktig grep, sier Kristina Hansen.

Skal sikre ruteføring

– Like før jul for et par år siden ble Sørvær isolert, som følge av ras. Det samme har skjedd blant annet i Skillefjorden, ved Havøysund og i Lerresfjorden. Både Sørvær og Lerresfjord opplevde å være mer eller mindre veiløs i uker og måneder. Fylkeskommunen har gjennom kontrakten med Boreal Sjø forutsatt at fartøyet i AltafjordXpressen skal inngå som reservefartøy i vest, og dette omrutes og ivaretar avviksrutene, sier hun.

Fylkesråden sier at med lav fartøykapasitet i hele fylket, så har dette tradisjonelt gått ut over de områdene hvor AltafjordXpressen normalt opererer. Ved å øke totalkapasiteten i fylket, håper fylkeskommunen at dette er situasjoner som hører fortiden til.

«Nytt» eierskap

– I juni neste år skal fartøyet være på sjøen, og vil bli det første på mange år hvor fylkeskommunen står som eier. Vi gleder oss til å vise frem den nye hurtigbåten med Snelandiaprofil, som skal supplere «Årøy» og alle de andre gode båtene som seiler for oss, avslutter fylkesråd Kristina Hansen.

Kilde: Troms og Finnmark Fylkeskommune


ga-skisse.gif

Illustrasjon: via Troms og Finnmark Fylkeskommune
 

olajooh

Active Member
""nytt" eierskap" :p Er ikke mindre enn 17 år siden de solgt FFR til det som i dag er Boreal. Så noe nytt er det ikke.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Fra Facebook sidene til Brødrene Aa:

Det er ei glede å kunngjere at fylkesrådet i Troms og Finnmark har innstilt Brødrene Aa som vinnar av anbudet om ein ny kombibåt til Måsøysambandet.

Vi er naturlegvis glad for at Troms og Finnmark fylkeskommune har valgt å tildele oss dette byggeoppdraget. Finnmarkskysten er eit av dei tøffaste områda langs kysten og våre karbonfiberfartøy har demonstrert at dei taklar slike forhold godt. Våre to leveransar til Nordland fylkeskommune i fjor, Elsa Laula Renberg og Regine Normann, har vore viktige referansar i dette anbudet.

Båten får ei lengde på 37 meter og skal gå med ein servicefart på 26 knop. Toppfarten blir 30 knop. Som kombibåt vil den ha ein passasjerkapasitet på 73, i tillegg til eit bildekk med plass til 8 bilar, pluss lasterom.

Med atterhald om klagefrist og endeleg teikning av kontrakt, ser vi fram til å levere den nye kombibåten til Troms og Finnmark fylkeskommune sommaren 2021.

FB_IMG_1594048682809.jpg
Illustrasjon: Brødrene Aa
 

olajooh

Active Member
Navnet på denne blir "Hollender" (?)
Hollendaren er et fjell på Måsøya i Måsøy kommune.
 

olajooh

Active Member
Namnet på denne blir "Hollendaren" og ikkje "Hollender"
Derav spørsmålstegnet bak, første gang jeg hørte snakk om denne ble den kalt Hollender, men fjellet heter som kjent Hollendaren.

Den skulle opprinnelig være ferdig nå i juni, men nye utsettelser gir leveringsdato i oktober for "Hollendaren"
 

Refvik

Administrator
Staff member
Hurtigbåten MS «Hollendaren» kan frakte vogntog på 50 tonn

Troms og Finnmark fylkeskommune får i dag levert kombibåten som, i tillegg til passasjerar, kan frakte eit 19 meter langt vogntog på opptil 50 tonn!

– I Finnmark er dei fleste hurtigbåtane bilførande båtar. Hollendaren vert henta inn for å auke den totale flåten i fylket, slik at vi står betre rusta når ras eller liknande stengjer samfunn og gjer at vi må setje inn reserveruter til veglause samfunn på kort varsel. Båten vil altså styrke reservekapasiteten i Finnmark, fortel Ole Håkon Tønseth Haraldstad ass. avdelingsleiar/seksjonsleiar drift øst i fylkeskommunen.

Fylkeskommunen ønskja ein fleksibel båt med gode moglegheiter for både last og passasjerar. Det har resultert i ein hurtigbåt som tek 73 passasjerar, har lastekran og eit bildekk med plass til eit vogntog på inntil 19 meter - eller 8 bilar.

Slitesterkt dekke
Brødrene Aa har designa ein hurtigbåt der dekket skal kunne tole eit akseltrykk på 12 tonn. Båtar som skal ta personbilar må til samanlikning tole eit akseltrykk på 2 tonn.

– Det som er litt spesielt med denne båten, er at dekket er laga i karbonfiberkompositt. Mange vil kanskje tru at ein båt som skal tole ein tung lastebil om bord, må ha eit ståldekke, seier Tor Øyvin Aa, dagleg leiar i Brødrene Aa.

Karbonfiberkompositt er eit slitesterkt materiale med lang levetid. På denne båten var det behov for å forsterke delar av dekket og Brødrene Aa landa på å bruke eit byggeprinsipp som er nytta til brukonstruksjonar. Det er gjort grundige analysar for å konstruere eit dekk som toler eit så høgt akseltrykk.

– Vi har i tillegg installert ballasttankar framme og bak i båten, for å handtere lastvariasjonar, forklarar Aa.

Når til dømes ein lastebil full av fisk, eller ein sementbil køyrer om bord bak, må lastetanken framme fylles med sjøvatn for å utlikne vekt i fartøyet.

Allsidig bruk
I tillegg er båten utstyrt med eit romslig lasterom og ei stor kran til å laste båten. Krana kan også nyttast til å løfte om bord bilar. Landgangsløysinga er fleksibel og gjer det mogleg å ta om bord passasjerar, medrekna rullestolbrukarar, på kaier med ekstra stor forskjell på tidvatn.

Hurtigbåten kan halde ein operasjonsfart på 26 knop, og har dermed eit bredt bruksområde.

– Samtidig som båten skal kunne ta både tung last og passasjerar, skal den ferdast i røft farvatn og er godkjent for å operere i bølgehøgder på opptil 4 meter. Difor er lastedekket utstyrt med surrefeste for 10 tonn, for å sikre lasten.

– Det er òg strengare brannkrav til hurtigbåtar som tek bilar, så her har vi installert pop-up dyser for skumbrannslukking, legg Aa til.

Fylkeskommunen gler seg til å ta hurtigbåten i bruk og få styrka kapasiteten:

– Hollendaren skal inn som hovudfartøy i MåsøyXpressen. Der vil han dekke trafikken i det som tidlegare var eit ferjesamband, og difor har til dels stort behov for køyretøytransport – spesielt i sommarhalvåret, fortel Tønseth Haraldstad.

"Hollendaren"
Hollendaren 01.jpg
Foto: Ove Kristian Leirgulen

Hollendaren 02.jpg
Foto: Brødrene Aa

Hollendaren 03.jpg
Foto: Ove Kristian Leirgulen
 

olajooh

Active Member
"Der vil han dekke trafikken i det som tidlegare var eit ferjesamband"
Fergesambandet var mellom Havøysund og Snefjord på fastlandet, det ble erstattet av helårsvei i 1987. Ferga brukte å ta turer til Gunnarnes, men ikke fast trafikk. Det har siden 1987 vært bilførende hurtigbåt i Måsøybassenget.
1987 - 2000: Ingøy
1998 - 2015: Kobbøy
2015 - 2020: Årøy
2020 - 2021: Ingøy
 

Risberg

Member
Hvorfor er SUPERSPEED I og II til Color Line hurtiggående ferger men HOLLANDAREN en "bilførende hurtigbåt"?
 

Jan

Active Member
Hvorfor er SUPERSPEED I og II til Color Line hurtiggående ferger men HOLLANDAREN en "bilførende hurtigbåt"?
I AIS meldingene er Superspeed I klassifisert som Ro-Ro/Passenger Ship, mens Fjord FSTR og Hollendaren er klassifisert som "High Speed Craft". For mindre fartøy tror jeg det går en grense på 20 knop. Rygereletra er for eksempel ikke klassifisert som " High Speed Craft". For større ferger har kanskje denne definisjonen betydning:

1636206648339.png
 

Risberg

Member
Poenget mitt var vel ikke så meget hvorfor SUPERSPEED-fergene ikke betegnes som "High Speed Craft", men hvorfor ikke HOLLENDAREN klasses som ferge. De første alminnelige fergene hadde også kun ombordkjøring i akterskipet og plass til meget få biler, ofte kun en trailer eller buss. Logisk burde HOLLENDAREN kalles "Roro/Passenger High Speed Craft", eller hurtigferge på godt norsk.
 

Jan

Active Member
...hvorfor ikke HOLLENDAREN klasses som ferge.
Det ser ikke ut til at det er en slik klassifisering i AIS standarden, men i DNV-GL systemet er det en egen underklasse for bilførende hurtigbåter. Fjord FSTR har for eksempel 1A HSLC Ferry(B) E0 R1
 
Top