Skipsulykker

Tim S.

Active Member
Passasjersfartøy Frøyfart har grunnstøtt utenfor Frøya ved Mausund på Bogøya.. Da redningsskøyta «Horn Flyer» ankom hadde servicebåten «Frøy Fenris» tatt dem på slep. Horn Flyer har nå overtatt slepet til Kværnhusvika. Frøyfart er en katamaran som brukes som reservefartøy på hurtigbåtsambandet Dyrøy-Øyrekka.
Frøyfart fikk skade på en av de to propellene, men er snart tilbake i trafikk igjen.
 

Tim S.

Active Member
Top