Skipsulykker

Tim S.

Member

Ser likskap mellom nesten-ulukka utanfor Sotra og «Viking Sky»-havariet​

 

Tim S.

Member
Brannvesenet i Molde har laurdag ettermiddag vore ute med brannbåten for å assistere hurtigbåten Jektøy som låg på Bolsønes. Ei trosse hadde slitna. Hvis den hadde slitt seg, hadde den blitt knust mot land. Hurtigbåten MS «Jektøy» lå fortøyd med motorhavari på Bolsønes i Molde. Her sleper Amazon hurtigbåten til lunere farvann og kaiplass på østsida.
 
Top