Norled, Bygg nr. 547 ved Oma Baatbyggeri, Inspeksjon fartøy for Fiskeridirektoratet "Fjorgyn"

Back
Top