"Havila Crusader" byggast om til Yacht

Refvik

Administrator
Staff member
Fra kvartalsrapporten til Havila 2. kvartal 2021, kan man lese følgande:

"Det er inngått avtale med meglere for salg av fire fartøy i opplag etter ønske fra långivere i henhold til bestemmelser i restruktureringsavtalen"

Noken som veit kva fire skip det er snakk om?

Eine er visstnok VS 485 "Havila Crusader", bygd ved Hellesøy Verft (146) med overlevering 02.12.2010

Havila Shipping ASA: Salg av PSV fartøyet Havila Crusader

Havila Shipping ASA har solgt PSV fartøyet Havila Crusader til utenlandsk eier, som skal benytte fartøyet utenfor offshore-bransjen. Salget ble gjennomført etter krav fra långiver i henhold til bestemmelser i restruktureringsavtalen.
 

rd77

Active Member
Astander has no history of yacht conversions, but I suppose Freire could do it for example.
 
Top