Geiranger-Hellesylt skal lysast ut på anbud

Refvik

Administrator
Staff member
I løpet av våren, vil Fylkeskommunen lyse ut det kommersielle sambandet Geiranger-Hellesylt for nullutslepp fra 2022

I dag er det The Fjord som går denne ruta
 
Skeptisk, men kan jo bli positivt overrasket også.

Skal fylkeskommunen inn med pengestøtte til dette prosjektet? Eller så går vel prisene enda mer til værs, for ingen rederi gidder vel å holde på veldedighet her? Og ingen tilslutt velger å reise denne ruta, dyrt nok som det er og man ser jo resultatet i øvrige trafikk som er på tilskudd fra fylkeskommunene/staten for å holde prisene nede.
 
Det er nok dei reisande som må betale gildet. Det kan komme offentlege tilskot til nye driftsformer, som batteri, hydrogen etc. men det vert neppe vanleg tilskot til drifta.

Fylkeskommunen må inn fordi den kontrollerar at lover og reglar vert følgde og gjev driftsløyve.

Om det offentelege gjev tilskot, er det gjerne einerett for den som får tilslaget, medan det er fri konkurranse der det ikkje er slikt offentleg kjøp av tenester. Sjølv om alle som oppfyller vilkåra i utgangspunktet har krav på løyve, kan det vere avgrensingar der også, som der det er plassmangel for fleire drivarar (kai, oppstillingsplass), slik det var på Lauvvik - Oanes.
 
  • Like
Reactions: aki
Det-er-slike-loeysingar-verdsarvfjordane-treng_fullwidth.jpg

Illustrasjon: Havyard via Nett.no
 
Her vert det heilårsrute. Kravet om nullutslepp vart utsett til 2026 pga corona og lang tid til planlegging, val av konsept, bygging osv. Det har vore beredskapsferje om vinteren når vegen er stengd, men no har fylkeskommunen vedteke at beredskapsferja skal går fast dagleg enten vegen er stengd eller ikkje.
 
Her vert det heilårsrute. Kravet om nullutslepp vart utsett til 2026 pga corona og lang tid til planlegging, val av konsept, bygging osv. Det har vore beredskapsferje om vinteren når vegen er stengd, men no har fylkeskommunen vedteke at beredskapsferja skal går fast dagleg enten vegen er stengd eller ikkje.
Kva blir prisen for ferjeturen? Skal ferja gi nytte til lokalbefolkningen, bør jo ruten tilbakeføres til takstsystemet til fylket. Dessuten bør Hellesylt ferjekai oppgraderes, slik at større ferjer kan brukes, for på den måten gjør det meir lønnsomt på sommaren. Ferje typ Svanøy er min favoritt, med rimelig med uteareal og nok plass på bildekket til både sykkel, buss og bobil.
 
Utvidinga no gjeld avløysing av ordninga med beredskapsferje i perioda oktober (desember)- mars og det skal vere AutoPASS- takstar. Det er meininga å bruke ei mindre ferje på ca 20 bilplassar. Det er framleis drivarane som fastset takstane på den kommersielle turistferja i sommarhalvåret, så det vert nok rimelegare å ta turen om vinteren enn sommarstid.
 
Då er alle formalitetane på plass for oppstart av vinterseglingar frå 3. Januar 2022; https://mrfylke.no/nyheiter/geiranger-faar-ferje-heile-aaret. Interessant å sjå om det vert særleg vinterturisme. Det er spesielt at passasjerar reiser gratis om vinteren etter dei offentlege reglane som gjeld då, medan dei må betale 3-400 kr. med den kommersielle drifta om sommaren.
Hvorfor skulle det være rart? Når ruta om sommeren er drifta uten offentlig støtte, mens om det vinteren er den støtta/sponset.

En betraktning er at folk glemmer at det koster penger å drifte både ferje og buss - når det offentlig drifta... Glemmer folk hvor mye av fellesskapet penger som går inn i dette for å gi la lavere pris ut til de reisende?
 
Hei

The Fjords DA og Cruise Service AS søker om løyve til å drive persontransport på strekninga Geiranger-Hellesylt.

The Fjords (fjord1) med Bolsøy og Veøy med miljøteknologie og Cruise Service AS med nullutslippsfartøy, begge ut 2032.

 
Tre operatører fikk løyve på ruta fra MR fylke.

The fjords, cruise service og Flakk Stark fikk løyve på bil førende fartøy.

The fjords ønsker å bruke veteran ferjene Veøy 1974 55biler og Bolsøy 1971 45 biler, med oppgradert framdrifts pakke.

Cruise service ønsker å bruke passasjer fartøy, ikke ta med biler.

Flakk Stark ønsker å bygge 2 katamaran ferjer med ca 35 biler kapasitet.
 
Utenom faktumet, at Veøy og Bolsøy kun tar henholdsvis 45 og 35 biler, blir det spennande å sjå korsen det blir med to operatører med ferjedrift på sambandet. Spesielt, om det skal være ladestasjon for både Bolsøy og Veøy og de to hydrogendrevne ferjene (regner med at dem får batterie-hydrogen-framdrift).
 
Utenom faktumet, at Veøy og Bolsøy kun tar henholdsvis 45 og 35 biler, blir det spennande å sjå korsen det blir med to operatører med ferjedrift på sambandet. Spesielt, om det skal være ladestasjon for både Bolsøy og Veøy og de to hydrogendrevne ferjene (regner med at dem får batterie-hydrogen-framdrift).
Fuel-cell som bruker hydrogen og produserer elektrisitet to fremdrift
 
Back
Top