Ferje/Hurtigbåt anbud Nordland 2021/2022

Peter

Member
Nordland Fylkeskommune har flere anbud på gang med oppstart i 2021:

Anbud 1: Ferjesambandet Festvåg-Misten, 01.01.21-31.12.23 + 1 år, tilbudsfrist: 11.05.20. doffin / Mercell
Fartøykrav: Hovedfartøy: Pendelferje, baugvisir, 48PBE, 3VTE, 190Pass., 2,5m(PBE)/4,5m(VTE) frihøyde og 13tonn aksellast. Reservefartøy: innen 6timer, baugvisir, 22PBE, 2VTE, 90Pass., 2,5m/4,5m frihøyde og 13tonn aksellast. Begge fartøy skal ha barrierefri adkomst til passasjerbekvemmeligheter
Fjord1 melder å ha fått dette, "Bjørnsund" blir hovedferje og "Solnør" reserve. http://skipsfarts-forum.net/index.php?threads/fjord1-vann-festvåg-misten-sambandet-i-nordland.1566/

Anbud 2: Ferjesambandet Solfjellsjøen-Vandve, 01.07.21-30.06.24 + 2x 6 måneder, tilbudsfrist: 16.06.20. doffin / Mercell
Fylkeskommunen fremskaffer og eier hovedfartøyet i dette anbudet, antar da at "Vandve" fortsetter.

Anbud 3: Hurtigbåtruten Helgelandspendelen, 01.02.21-31.01.27 uten opsjoner, tilbudsfrist: 26.05.20. doffin
Fylkeskommunen fremskaffer og eier hovedfartøyet, "Fredrikke Tønder Olsen", i dette anbudet.
Boreal melder å ha fått dette.

Anbud 4: Ferjesambandet Digermulen-Finnvik, 01.01.21-31.12.24 + 3x 4 måneder, tilbudsfrist: 28.08.20. doffin / Mercell
Fartøykrav: Hovedfartøy: 15PBE, 1VTE, 60Pass., 2,5m/4,2m frihøyde, 13tonn aksellast. Reservefartøy: innen 8timer, 10PBE, 1VTE, 60Pass. 2,5m/4,2m frihøyde, 13tonn aksellast. Begge fartøy skal ha barrierefri adkomst til passasjerbekvemmeligheter.
Torghatten Nord fikk dette. "Kjerringøy" blir hovedferje.

Anbud 5: Ferjesambandet Mosjøen-Hundåla, 01.01.21-31.12.25 + 2x 6 måneder, tilbudsfrist: 26.08.20. doffin / Mercell
Fartøykrav: Hovedfartøy: 23PBE, 1VTE, 95 passasjerer, 2,5m/4,2m frihøyde, 13tonn aksellast. Reservefartøy: innen 8 timer, samme krav som hovedfartøy. Begge fartøy skal ha barrierefri adkomst til passasjerbekvemmeligheter.
Helgelands Blad melder at RS Maritime vant dette og "Kvitholm" blir hovedfartøy og "Kalkøy" reserve.

Anbud 6: Hurtigbåtrutene Sandnessjøen-Herøy-Vega, Brønnøysund-Rørøy og Sandnessjøen-Brønnøysund, 01.04.21-31.07.27, tilbudsfrist: 17.09.20. doffin
Fylkeskommunen anskaffer og eier hovedfartøyene, "Liv Grannes" og "Sigrid Sigurdsdotter", i dette anbudet.
Helgelands Blad melder at dette gikk til Torghatten Trafikkselskap. Antar da at "Vegtind" blir reserve her.

Anbud 7: Ferjesambandene Ørnes-Vassdalsvik-Meløysund-Bolga og Sund-Horsdal-Sør Arnøy, 01.01.21-31.01.24 + 2x 6 måneder, tilbudsfrist: 16.09.20. doffin / Mercell
Fartøykrav: Hovedfartøy Ørsnes-sambandet: 28PBE, 1VTE, 100 passasjerer. Hovedfartøy Gildeskål: 35PBE, 4VTE, 100 passasjerer. Begge hovedfartøy: 2,5m/4,2m frihøyde, 13tonn aksellast, barrierefri tilgang til passasjerbekvemmeligheter. Reservefartøy: innen 12timer og samme krav som hovedfartøyene.
Torghatten Nord fikk dette. "Ørnes" fortsetter i Meløy "Gildeskål" forlenges og fortsetter. "Bjarkøy" som reserve(?).

Anbud 8: Ferjesambandet Svolvær-Skrova-Skutvik, 01.01.21-31.01.23 + 2x 6 måneder, tilbudsfrist: 23.09.20. doffin / Mercell
Fartøykrav: Hovedfartøy: lukket ferje, 42PBE, 4VTE+11PBE, 190 passasjerer, kiosk m/ fersk mat, 2,5m/4,2m frihøyde, 13tonn aksellast, barrierefri adkomst til passasjerbekvemmeligheter. Reservefartøy: innen 12timer og samme krav som hovedfartøy.
Torghatten Nord fikk dette. Ser ut til at "Røst" fortsetter.

Anbud 9: Ferjesambandet Rødøybassenget, 01.01.21-31.01.24 + 2x 6 måneder, tilbudsfrist: 30.09.20. doffin / Mercell
Fartøykrav: Hovedfartøy: Baugvisir, 35PBE, 96pass., kiosk m/ enkel servering, 2,5m/4,2m frihøyde, 13tonn aksellast, barrierefri adkomst til passasjerbekvemmeligheter. Reservefartøy: innen 12timer og samme krav som hovedfartøy.
Torghatten Nord fikk dette. Ser ut til at "Vågan" fortsetter.

Anbud 10: Ferjesambandene i Tysfjorden; mer om det her: http://skipsfarts-forum.net/index.php?threads/anbud-ferjesamband-tysfjorden.1584/#post-13819

Anbud 11: Ferjesambandene Levang-Nesna og Nesna-Nesnaøyene; 01.06.21-31.05.26, tilbudsfrist: 02.03.21. doffin / mercell
Fartøykrav: Hovedfartøy: 1x 50PBE, 5VTE og 190Passs. og 1x 50PBE, 5VTE og 145Pass. 2,5m/4,2m frihøyde, 13tonn aksellast, barrierefri adkomst til passasjerbekvemmeligheter. Reservefartøy: innen 12timer, 35PBE, 3VTE og 145Pass. ellers samme krav som hovedfartøy. oppstart 01.06.21: Nordland Fylkeskommune
Helgelands Blad melder Torghatten Nord er innstilt som vinner. "Røsund" og "Trondenes" skal betjene sambandet.

Anbud 12: Regionpendelen; Sandnessjøen-Bjørn-Nesna, 01.05.2021-31.12.2022, tilbudsfrist: 21.12.2020. doffin
Fylkeskommunen fremskaffer hovedfartøyet. Antagelig "Himmeltind"

Anbud 13: Hurtigbåtruten Træna Lokal, 20.02.2021-19.02.2027, tilbudsfrist 21.12.22020. doffin
Fylkeskommunen fremskaffer hovedfartøyet. Antagelig "Sanna"

Anbud 14: Kombibåten i Bindalsbassenget. anbud utsatt, dagens kontrakt forlenget t.o.m. 30.11.2021 doffin
Lyst ut for perioden 01.12.2021-30.11.2026 + 2x 1år, tilbudsfrist: 03.05.2021. doffin / mercell
Fartøykrav: Hovedfartøy: 6PBE og 30Pass. 18 årlige bestillingsturer for større kjøretøy med ferje.

Anbud 15: Båtrute i Tysfjorden, 01.05.2021-30.04.2027, tilbudsfrist: 16.03.2021. doffin.
Fylkeskommunen fremskaffer hovedfartøyet. Antagelig "Stáddá"
 
Last edited:

Peter

Member
Dette er jo ikke akkurat fremtidsrettet hverken med hensyn til miljø eller størrelse/alder på fergene
Med så korte tidsrom, både på anbudenes varighet, på frist for å gi tilbud og tid til oppstart er det jo særdeles begrenset hva man kan få tak i av materiell. Da kan man ikke være for kravstor.

Kan nesten virke som en dette er "nødanbud", man er ikke klar med de egentlige anbudene samtidig som det ikke er flere opsjoner igjen i de eksisterende og da kjører man noen korte anbud på få år for "å få mer tid"(?)
 

oppegar

Member
ja det er riktig at med de korte fristene som det her oppereres med vil det ha visse begrensninger,
men en kan jo spørre seg hva årsaken er til at dette skjer her?
Tror kanskje dette er beviste handlinger fra fylkeskommunen slik at de kan bygge og eie fergene selv.
er ikke sikker på at dette eierskapet er og foretrekke hverken for reisende eller mannskap.........

vil jo tro og mene at det er av interesse ihvertfall for de reisende at fergemateriellet har faseliteter på dagens nivå
både med hensyn til salonger og dekksplass ikke minst til Lukket bildekk der dette er nødvendig foreksempel Rødøybassenget.

Av Fergene som Trafikerer disse sambandene i dag
vil jeg ikke si at MF Haarek og MF Lofotferge 1 fra henholdsvis 1974 og 1970 holder dagens standard med hensyn til passasjerfasiliteter
MF Ørnes og MF Gildeskål holder ikke mål hverken med hensyn til passasjer comfort eller skrogutforming
MF Røst og MF Vågan fremstår derimot som ferger som mer oppfyller dagens standard

håper eventuelle endringer på fergemateriellet i disse sambandene blir til det bedre både for reisende og mannskap.
 

Anonymus

Active Member
Man kan jo bare f.eks se på NFK sin anbudsprosess. Den har slått feil fra dag en. De mente jo at med deres modell så skulle man spare penger. De har vel brukt mere penger enn de har spart...
Flere rederi styrer unna når det kommer anbud fra NFK. Rederien vil eie båtene selv.
 
  • Like
Reactions: Sv1
Det er neppe endeleg tildeling på Mosjøen - Hundåla og Digermulen - Finnvik enno. Fylket må først kontrollere at formalitetane i tilboda er i orden, og deretter er det klagefrist. Etter det som står over, var tilbodsfristen i slutten av august, og då er ikkje klagefristen ute. Det kan godt vere at resultatet vert som det står, men det har skjedd før at rederiet med lavaste pris har fått avvist tilbodet av formelle årsaker, som at dei ikkje har gjeve alle opplysningane det var spørsmål om.
 

Peter

Member
Nytt anbud i Nordland:
Bognes-Skarberget og Drag-Kjøpsvik
01.12.2022-31.11.2032 + opsjon inntil 18 måneder
tilbudsfrist: 07.12.2020
 

gøh

New Member
Det ligger jo en god del ferger på j-gran som kan passe også: Kalkøy, Frafjord, Jondal og Kvernsund. Er ganske mye å velge mellom når kravene til fartøy er minimale...
 
Top