Eigersituasjon rundt Kleven Verft

Refvik

Administrator
Staff member
Ny langsiktig løsning sikret for Kleven

- Dette er en svært god løsning som gir oss ro til å fokusere på å bygge noen av verdens mest avanserte skip, og rigge Kleven for fremtiden. Dette sikrer arbeidsplassene ved det som er en hjørnesteinsbedrift i Ulsteinvik og svært viktig del av den maritime klynga på Sunnmøre, sier konsernsjef Karsten Sævik i Kleven.

Løsningen innebærer at det Hurtigruten-eide selskapet KVE Holding AS tar over 100 prosent av aksjene i Kleven Verft AS, Kleven Maritime Contracting AS og Kleven Maritime Technology AS.

Dagens eiere beholder resten av Kleven-selskapene, deriblant Myklebust Verft AS.

- Som oss i Hurtigruten har Kleven en lang og rik historie. Som oss har de satset på kvalitet og nyskaping, og som oss de har vært gjennom en stor omstilling. Både som ansvarlig eier og ansvarlig kunde er det viktig for oss å finne gode, og ikke minst langsiktige løsninger. Vi ser et stort potensiale på Kleven, sier Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten.

Kleven var gjennom en omfattende restrukturering i september 2017. Økte kostnader knyttet til flere av verftets prosjekter har gjort det nødvendig med ytterligere likviditetstilførsel.

Den nye finansielle løsningen gir en likviditetstilførsel som kan komme opp i 600 millioner kroner. Denne består av bidrag fra eiere, kunder og banker.

- Kleven er et høyteknologisk verft med lange tradisjoner, stolt historie og ansatte med en unik kompetanse. Dette er en god løsning som gjør at vi nå kommer oss gjennom det som har vært en vanskelig periode, og kan se fremover, sier Sævik.

Myklebust Verft AS vil i en overgangsfase benytte seg av administrative tjenester Kleven Verft AS historisk har utøvd for selskapet. Pågående prosjekter ved Myklebust Verft vil også fortsatt ha tilgang på ressurser fra Kleven Maritime Contracting AS og Kleven Maritime Technology AS.
 

HSNC

Member
Kriseverft overlever på nødkapital fra Hurtigruten

Kleven Verft har tapt rundt 850 millioner kroner de siste tre årene og overlever takket være hjelp fra Hurtigruten. – Vi kan ikke fortsette å tape penger, sier finansdirektøren.

Kleven Verft taper fortsatt penger og overlever med hjelp fra eneaksjonær Hurtigruten. I fjor fikk verftet et årsresultat på minus 450 millioner kroner, og har de siste tre årene tapt 850 millioner kroner.

– Vi kan ikke fortsette å tape penger, vi er nødt til å gjøre en snuoperasjon, sier finansdirektøren i Kleven Verft, Ola Beinnes Fosse (37).

Verftet ble hardt rammet av oljesmellen i 2014, der lav oljepris og redusert aktivitet i oljenæringen førte til lav etterspørsel etter nye offshoreskip. Til tross for to store restruktureringsrunder tjener fortsatt ikke verftet penger på å bygge skip.

Verftet har fire skip under bygging, to passasjerskip for Hurtigruten og to ankerhåndteringsfartøyer for Maersk Supply Service. Etter at det siste skipet for Hurtigruten leveres i slutten av 2019, har selskapet ingen flere kontrakter.

Ingen av disse fire skipene vil bidra med noe overskudd for Ulsteinvik-verftet.

Vi kommer ikke til å tjene penger på de skipene vi har kontrakt på å bygge nå sier finansdirektør i Kleven Verft, Ola Beinnes Fosse

Før sommeren trakk Petter Stordalen seg som aksjonær i verftet og Hurtigruten overtok alle aksjene. Samtidig ga de selskapet 600 millioner kroner i frisk kapital, for å sikre at verftet bygger ferdig de to hurtigruteskipene rederiet har under bygging.

Dette var strengt nødvendige midler ettersom båtbyggeren i Ulsteinvik hadde en negativ egenkapital ved årsskiftet på 111 millioner kroner.

Kontrollerer livslinjen
Cruise-rederiet eier nå alle aksjene i Kleven Verft og har full kontroll over selskapet.

– Tror du hurtigruten er langsiktige eiere av Kleven Verft?

– Nei det tror jeg ikke, men jeg er trygg på at de ikke bare har kjøpt seg opp for å sikre sine egne leveranser. Vi er glade for å ha Hurtigruten på laget, sier finansdirektør Fosse.

Hva som vil skje etter at Kleven leverer det siste skipet til Hurtigruten, vet han ikke. De har ingen flere kontrakter i sin ordrebok og håper bare på det beste.

– Akkurat nå handler det om å gjenskape tillit til banker og aksjonærer, noe vi oppnår ved å bygge og levere skipene i henhold til oppdaterte planer. På et eller annet tidspunkt er vi avhengig av å få på plass nye kontrakter, fortsetter Fosse.

– Har undervurdert kompleksiteten
– Det fremstår som at de har undervurdert kompleksiteten i omstilling fra offshorefartøyer til andre fartøytyper. Det gjelder kanskje spesielt passasjerskip, som skal utrustes med annet utstyr fra andre leverandører enn de er vant med, sier Menon-sjef og forsker Erik W. Jakobsen.

Jakobsen har fulgt verftet og markedet i en årrekke og syntes det er leit å se at et så anerkjent og viktig selskap er på randen til konkurs.

– Hva tror du skjer når Hurtigruten får levert sitt siste skip?

– Det er vanskelig å si. Enten trekker Hurtigruten seg ut, eller så ønsker de å beholde eierskapet for å sikre tilgangen på skip fra et spesialisert verft. Jeg håper uansett at Kleven verft overlever – men uansett hva de spesialiserer seg på, er de nødt til å bli lønnsomme, sier Jakobsen.

Økte lønnskostnader
Fra 2016 til 2017 økte Klevens lønnskostnader fra 227 millioner kroner til 232 millioner kroner, til tross for at både omsetning og resultat stupte. Fosse sier de har bestemt seg for å beholde kompetansen og at de har trengt kapasiteten.
– Det skyldes at det har vært et høyt trykk på verftet i 2017. Fremover er vi helt avhengige av topp motiverte ansatte som er villig til å stå gjennom omstruktureringen
Hurtigruten svarer til DN at de regnet med fjorårets underskudd.
– Dette var som forventet. Underskuddet skyldes hovedsakelig økte kostnader knyttet til flere av verftets prosjekter som førte til den nye restruktureringen i første halvår 2018. Verftet har det siste året gått gjennom to restruktureringer, og vi har nå fått på plass et nytt styre som vi forventer vil bidra til å forbedre driften ved verftet, sier kommunikasjondirektør Anne Marit Bjørnflaten.

Kleven Verft as, årsresultat 2017 (i MNOK)20172016EndringOmsetning23893740,5-36,1%Driftsresultat (ebit)-307,2-187,5-%Resultat før skatt-392,7-267-%

KILDE: DN.no
 

Refvik

Administrator
Staff member
Ny logo og heimeside til Myklebust Verft

Myklebustverft.no

Myklebust.png
 

Refvik

Administrator
Staff member
Neppe andre enn Vard kan kjøpe

Vard kan bli neste eier av tradisjonsrike Kleven Verft. Samtaler pågår og bankene spiller en sentral rolle.

Petter Stordalens store ord til tross. Det har vært rimelig åpenbart at grupperingen rundt Hurtigruten ASA, som kjøpte verftet da kassa var tom, ikke ville bli en langvarig eier av Kleven Verft. Det var mildt sagt vanskelig å få øye på at et verft hørte hjemme i Hurtigrutens forretningsplan.

Det er derfor ikke veldig overraskende at det nå er blitt kjent at det pågår samtaler med mulige kjøpere av verftet. Vi får bekreftet at det allerede har vært møter mellom Hurtigruten, Vard og bankene som var med på refinansieringen av Kleven.

Kilder sier til oss at det for Hurtigruten sin del også dreier seg om regnskapstekniske forhold. Kjøpet av Kleven er så langt regnskapsført som en midlertidig investering. Dette må endres i regnskapene i løpet av de neste par månedene om de ikke selger seg ut.

Nordea er banken som spiller hovedrollen i dette. Banken er sentral både i finansieringen av Vard og Kleven.

Ikke på skinner
Banken har som de fleste andre sett at byggingen av de nye hurtigruteskipene ikke akkurat har gått på skinner. Det verftet som har mest erfaring og kompetanse på bygging av passasjerskip er nettopp Vard. De bygger nå en serie med luksuriøse cruiseskip ved verftet i Tomrefjord. Den kompetansen Vard har på dette, ser nok både bankene og Hurtigruten selv at Kleven har bruk for.

Om Vard er den eneste aktuelle kjøperen har vi ingen sikre kilder på. Vi vil tro at investorer på andre siden av fjorden i Ulsteinvik også følger dette nøye. Spørsmålet er om Ulstein-familien har nok penger igjen etter å ha måtte ta betydelige tap på sitt eget verft de siste årene. Vi tror ikke det.

Litt lenger vest er det et selskap som ved flere korsveger i historien om Kleven har vært interessert, men blitt avvist.

Og de har penger. Per Sævik kan smile hele vegen til banken hver gang har får tilsendt kvartalsrapporten fra Fjord1. Nå skal han selv inn i kystruta. Sævik kjøper opp stadig flere hoteller og har pekt ut en turistsatsing på Nordvestlandet som et nytt forretningsområde.

Les meir på sidene til Sunnmørsposten (Krever innlogging)
 

Refvik

Administrator
Staff member
Ny start og ny kontrakt for Kleven Verft

Restruktureringa av Kleven Verft AS er fullført, og «Nye Kleven» er no etablert. Det nye firmaet har fått starthjelp frå fleire hald, i tillegg til kontraktar som sikrar drift i verftet ut 2020.


- Det er veldig kjekt at vi no har fått på plass ein heilt konkret framtidsplan for vidare drift av Kleven Verft. Målet er å framleis vere eit nybyggingsverft slik vi kjenner Kleven frå før, denne gang med ein sterk kostnads- og risikokontroll. Men for å kome dit vi vil, må vi gjere nokre tiltak, fortel administrerande direktør i Kleven Verft, Kjetil Bollestad.

Satsar på oppdrag med lavare risiko
Satsingsområdet til Nye Kleven er å bygge nybygg, men i ei periode framover vil verftet også satse på litt andre type oppdrag med lavare økonomisk risiko. Nye Kleven ser no på oppdrag som ombyggingar, service og vedlikehaldsoppdrag, samt diverse rør- og stålarbeid.

- Erfaringa frå bygginga av komplekse skip dei siste åra, sist med leveransane av Hurtigruten sitt nye hybriddrivne ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen, skal takast vare på og brukast i arbeidet med å bygge opp Kleven på nytt. Vi er avhengige av å gjere tilpassingar på kostnadssida, og samanlikna med dei siste åra, vil vi få eit lavare aktivitetsnivå i 2020, fortel Bollestad.

Nye Kleven kjem til å sluttføre arbeidet av søsterskipet MS Fridtjof Nansen. Det vil skje gjennom ein serviceavtale med Gamle Kleven, som vil leige personell og verftsfasilitetar av Nye Kleven. Gamle Kleven har tilstrekkeleg kapital til å sluttføre MS Fridtjof Nansen. Når MS Fridtjof Nansen er planlagt levert i slutten av 2019, blir det mindre aktivitet på verftet i 2020 slik prognosane ser ut no. Derfor må Kleven redusere talet på tilsette.

-Det å nedbemanne er ikkje noko vi gjer med lett hjarte, men det er eit heilt avgjerande tiltak for at verftet skal kunne ha vidare drift. Det blir hard jobbing framover, og alle må ha eit ekstremt fokus på kostnader. Vi har ingen garanti for framtida, sjølv om vi har god tru på drift etter 2020.

Nordnes med unikt byggeprosjekt på Kleven - Sjå Nordnes rederiet bygger om "Sigurbjörg" til "Nordbas" for meir info om denne

Kleven har fått god starthjelp
I tillegg til kontrakten med Nordnes, er Nye Kleven og Fosen Yards i felles samtalar med Hurtigruten om ombyggingar og oppgraderingar av fleire Hurtigruten-skip dei neste 12-16 månadene, inkludert ferdigstillelsen av MS Fridtjof Nansen.Hurtigruten har vore sentral i arbeidet med restruktureringa. Ifølge Bollestad og Ola Beinnes Fosse, finansdirektør i Kleven Verft, har Hurtigruten også vore heilt avgjerande for at Kleven har overlevd fram til i dag.

-Hurtigruten var villige til å ta ein stor risiko når dei tok over eigaransvaret i samband med restruktureringa i 2018. Dei bar selskapet gjennom ei periode der det ikkje berre har vore deira skip som har vore under bygging, men også fleire Maersk-skip. Utan Hurtigruten hadde ikkje Kleven eksistert i dag. I tillegg tek dei no ansvar og legg ei vesentleg portefølje inn i Nye Kleven i samarbeid med Fosen for å hjelpe selskapet vidare, seier Beinnes Fosse.

Han viser til at også fleire har vore med på å få restruktureringa i orden. Gjennom det som har vore verftet sine mest krevjande år finansielt sett, har bankane saman med GIEK og Innovasjon Norge stått løpet ut saman med Kleven, og vist stor tillit til det arbeidet som har blitt gjort på verftet.

- Bankane sitt sterke nærvær og eit gjensidig tillitsforhold har vore med på å gjere arbeidskvardagen vår vesentleg lettare. Mellom anna har bankane og Hurtigruten bidratt til at Nye Kleven Verft kan gå vidare med ein fornuftig økonomisk balanse som sikrar vidare drift. Vi meiner at verftet blir no attraktivt for sal. Men foreløpig kan vi drive det på eigenhand, seier finansdirektøren.

Sterke lojalitetsband frå dei tilsette
Dei tilsette ved Kleven har vist enorme ferdigheiter og lojalitet, og stått ved verftet si side gjennom ein ekstremt krevjande og usikker periode. Bollestad og Beinnes Fosse er imponert over stå-på-viljen:

-Dei tilsette er hovudgrunnen til at Kleven står der vi står i dag. Vår evne til å levere verdas beste og mest avanserte båtar under sterkt press er det som utgjer verdien av Kleven. Ein stor takk til dei tilsette som har stått i denne usikkerheita i så lang tid. No vender vi blikket framover!

Fakta om Nye Kleven
Nye Kleven er eit nyoppretta firma som i en overgangsperiode vil vere kontrollert av bankane og Hurtigruten. Verftet tek med seg fasilitetar, deler av lånet, samt tilsette frå opphavelege Kleven. Namnet blir også med, derfor vil «Nye Kleven» heite Kleven Verft AS. Gamle Kleven Verft AS vil halde fram med å eksistere parallelt for å ivareta gamle forpliktingar. Målet til Nye Kleven er å vere eit verdsleiande nybyggingsverft, og ein føretrekt aktør når det kjem til bygging av avanserte fartøy innanfor fleire ulike segment. Nye Kleven er det verftet i Noreg som har størst grad av eigen robotisert stålproduksjon og modulbasert skipsbygging.

Kleven har levert over 100 avanserte fartøy for norske og internasjonale kundar sidan 2005. Kleven Verft held til i Ulstein kommune, og er det verftet i Noreg som har størst grad av eigen robotisert stålproduksjon og modulbasert skipsbygging.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Kroatiske DIV Group i ferd med å ta over Kleven Verft

Det kroatiske industrikonsernet DIV Group har inngått avtale om å kjøpe Kleven Verft av Hurtigruten.

Avtalen er forventa å bli gjennomført i løpet av dei neste vekene, når dokumentasjonsprosessen blir sluttført. DIV Group er eit av dei største industrikonserna i Kroatia, og eig mellom anna det største skipsverftet i Kroatia, Brodosplit.

- Eg er utruleg glad på vegne av alle tilsette i Kleven at vi no er i ferd med å få inn ein ny og solid eigar av verftet. Vi har gjennom ein vanskeleg periode klart å levere fantastiske skip, samt behalde den høge kompetansen på verftet. No skal vi saman med nye eigarar tenke langsiktig og utvikle oss vidare. Dette blir ei ny og spanande epoke for alle Kleven-tilsette, seier administrerande direktør Kjetil Bollestad.

Tomislav Debeljak, eigar og administrerande direktør i DIV Group, ser fram til samarbeidet:

- Vi er veldig glade for å ha signert denne avtalen som opnar moglegheita for samarbeid mellom to lange og vellykka skipsbyggartradisjonar. Kleven er anerkjent over heile verda som eit norsk verft med fyrsteklasses referansar og konstruksjonskunnskap, spesielt når det gjeld utstyr til komplekse skip. Eg er mest tilfreds med at Brodosplit, som vi klarte å plassere ekstremt godt i segmentet for bygging av middels store og polare cruiseskip, har funne ein forretningspartnar som dei vil kunne oppnå topp resultat med. Foreløpig er Brodosplit eit av dei mest effektive verfta i verda når det gjeld design og konstruksjonskvalitet, hastigheit og konstruksjonsteknologi. Skipa vi bygg er eit synleg og globalt gjenkjenneleg produkt, men vi ønska meir, og det er grunnen til at vi no er begeistra for å ha kopla Kleven saman med Brodosplit. Denne forbindelsen vil skape ei positiv synergieffekt i alle segment av vår verksemd, inkludert entreprenørverksemda og finansiering av bygging av nye skip, samt design, bygging av skrog, og spesielt å utstyre framtidige nybygg. På grunn av denne positive synergien, forventar eg også lavare byggekostnadar og betydeleg lavare kostnadar for å finansiere nye prosjekt. Den totale innsparinga som kan utgjere opptil 5 prosent vil tillate oss ikkje berre større lønsemd, men også konkurranseevne når vi kontraherer og bygg komplekse mellomstore skip. I dette segmentet har vi med dette samarbeidet ein stor sjanse til å bli den beste på marknaden. Saman skal vi gjere alt for å oppnå dette, seier Tomislav Debeljak, eigar og administrerande direktør i DIV Group.

Vinn-vinn-avtale
Finansdirektør i Kleven Verft, Ola Beinnes Fosse, forklarar her bakgrunnen for avtalen med DIV Group, samt kva Kleven har lagt vekt på i vurderinga av nytt eigarskap:

- For både Kleven og DIV Group er dette ei kjempemoglegheit for å byggje på kompetansen som finnast i begge organisasjonane, og å ta ein posisjon i ein veksande marknad, seier Fosse.

Han peiker på tre grunnar til at Kleven valde å gå for DIV som ny eigar:

1: Kleven og DIV Group har kompletterande ferdigheiter, som saman legg til rette for ambisjonen om å bli eit verdsleiande og lønnsamt verft.
2. Dei har ein balanse og eigenkapital som gjer det mogeleg å finansiere nye skip.
3. Dei kjem med nye prosjekt om kort tid, og kjem også med arbeidskapital som gjer oss i stand til å bevare den unike kompetansen som er bygd opp dei siste åra.

Skal framleis vere Kleven Verft
Både for Kleven-leiinga og Hurtigruten som eigar har det vore viktig at identiteten og kompetansen blir tatt vare på. Kleven Verft skal framleis heite Kleven Verft når DIV Group står som eigar. Verftet kjem også til å halde fram som eit eige selskap, men under DIV Group-paraplyen.

- Vi har leita etter ein eigar som vi er sikre på vil Kleven det beste. Fleire moglege kjøparar har blitt vurdert, og vi er heilt sikre på at DIV Group er dei riktige eigarane for Kleven. Ingen andre har vore i stand til å vise til ein så trygg og langsiktig plan for verftet. Dette er ein perfekt match, seier finansdirektør Ola Beinnes Fosse ved Kleven Verft.
Han får støtte frå Torleif Ernstsen, finansdirektør i Hurtigruten.

- Det er bra at Kleven no har funne ein ny eigar med langsiktig perspektiv. Kleven har opparbeida seg ein unik kompetanse knytt til bygging av ekspedisjonsskip som dei kan vidareutvikle. Vi meiner at DIV Group vil vere svært gode eigarar for Kleven, seier Ernstsen.

I tillegg til ei rekkje spesialskip, har Kleven Verft det siste året levert verdas to første hybriddrevne cruiseskip – MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen – til Hurtigruten.

Samarbeid gjev konkurransefortrinn
Frå no av vil Brodosplit og Kleven kunne samarbeide om byggeprosjekt.

- Brodosplit er enormt store og erfarne spesielt innan stålarbeid. I ein bransje som slit med lønsemda, kan vi no dra nytte av kvarandre sine styrker, og samarbeide om prosjekt der det er hensiktsmessig. Målet er å bli meir konkurransedyktige, og samstundes kunne bygge med lønsemd, fortel Ola Beinnes Fosse.

Kompetansen var det viktigaste i salsprosessen
DIV Group har vore ute etter eit verft som kan komplettere deira kompetanse.

-Kompetansen dei tilsette på Kleven har bygd opp gjennom fleire tiår, med levering av høgkvalitetsskip innan fleire ulike segment, er det som har vore avgjerande i salsprosessen. Dei tilsette er dei som har skapt Kleven si historie. Det er også dei som saman med eit veldig kompetent og erfarent team i DIV skal ta dette vidare, og skape nye gode opplevingar på Kleven, seier Ola Beinnes Fosse.

Takkar Hurtigruten og bankane
Hurtigruten sitt eigarskap og bankane si forutsigbarheit og støtte, har ifølgje Kleven-leiinga vore heilt avgjerande for at Kleven har kome dit dei er i dag. Saman har dei bore verftet gjennom dei siste åra.

- Vi takkar for det gode samarbeidet med bankane, og for det avgjerande eigarskapet til Hurtigruten. Dei gav oss moglegheita til å overleve, samt å bygge verdifull kompetanse på verftet. No ynskjer eg Hurtigruten ei eventyrleg reise vidare med sine fantastiske skip og ekspedisjonar rundt omkring i verda, seier ein takksam Kjetil Bollestad.
Hurtigruten takkar dei tilsette på verftet i Ulsteinvik for jobben dei har gjort.

- Dei tilsette på Kleven har gjort ein formidabel jobb med leveringa av verdas mest avanserte ekspedisjonsskip. Dei har stått på døgnet rundt sjølv med ei usikker framtid. Det står det enorm respekt av, og seier noko om kompetansen og profesjonaliteten på Kleven, seier Ernstsen.

2020 blir eit hektisk år for Kleven Verft
Etter levering av det hybride ekspedisjonsskipet MS Fridtjof Nansen i desember 2019, arbeider Kleven Verft per i dag med to store ombyggingskontrakter. Verftet bygger om eit trål/snurrevad-fartøy for NordnesGruppen, og ein lekter for Boa Barges AS. Begge skal bli levert i 2020.

I tillegg kjem det betydelige leveransar til fire ombyggingsprosjekt frå Hurtigruten i 2020 og 2021. Det vil også kome arbeid gjennom verftet sin nye eigar DIV Group om kort tid.

- Vi ser berre fordelar med at DIV Group er vår nye eigar, og ynskjer dei velkomne til Ulsteinvik. No skal vi jobbe hardt saman og levere gode resultat på prosjekta framover. 2020 kjem til å bli eit spanande og hektisk år for oss. Framtida ser lysare ut enn på mange år, avsluttar Kjetil Bollestad.

Kleven Verft i Ulsteinvik byggjer store, avanserte fartøy innan fleire segment. Verftet har effektive fasilitetar for tidleg utrustning og montering på bedding, og er det verftet i Noreg som har størst grad av eigen robotisert stålproduksjon og modulbasert skipsbygging. Kleven Verft er ISO-sertifisert innan miljø og kvalitet.
 

Refvik

Administrator
Staff member
About DIV Group: DIV Group consists of six factories, two shipyards and dozens of production and support facilities in the shipbuilding industry. It also has several branch offices in the European Union and agencies covering Asia, Africa, and America. A proof of DIV Group's strength is its consolidated capital and reserves in 2018 amounting to 240 milion EUR as well as its EBITDA in the amount 22,5 milion EUR. Today, DIV GROUP Ltd. is among the ten largest private companies in Croatia, being a leader in the metal processing industry in the region and beyond. DIV GROUP specializes in shipbuilding, production of steel constructions, metal processing, production of fastening elements and systems, production of railway infrastructure fastening components and other machine parts and metal products. Insisting on high quality products with competitive prices, offering products that suit the needs and the desires of our customers, partnerships with smaller retailers as well as major chains and large groups of companies, a developed distribution network, and employee expertise and know-how are all key to the Company’s success.

About Brodosplit: Brodosplit JSC stands at the head of a group of companies with long and spotless tradition, as one of the most famous European shipyards. It was established in 1922 by merging several smaller shipyards in Split.The main program of the Brodosplit Group is the development, design, and construction of the most complex ships and vessels as well as the most complex steel constructions for infrastructure, transport, energy, processing, and general use. The positioning of Brodosplit in the niche of complex ships and large constructions (motor yachts, passenger ships, gates of Venice, special purpose ships) and the realization of projects won among competing for offers on the world market (off-shore and on-shore) are its main goals for the period ahead.

About Hurtigruten: Norway-based Hurtigruten is the world's largest expedition cruise line and adventure travel company. Hurtigruten’s growing fleet of 16 small, custom-build expedition ships takes modern-day adventure travellers to the world’s most spectacular destinations on our Planet - from the High North to Antarctica in the south. Hurtigruten is considered the world’s greenest cruise line, and is introducing the world’s first hybrid battery powered cruise ships, MS Roald Amundsen and the MS Fridtjof Nansen, both built by Kleven. Hurtigruten also owns and operates a growing land-based operation.

About Kleven: Kleven Verft in Ulsteinvik, Norway, has roots back to 1944 and has over several decades build large, advanced vessels within several segments. The shipyard has efficient facilities for early equipment and bedding, and it is the shipyard in Norway that has the greatest degree of proprietary robotic steel production and modular shipbuilding. Kleven Verft currently employs approx. 200 employees in addition to approx. 250 employees in its subsidiary Kleven Maritime Contracting. Kleven Verft is ISO certified in environment and quality.
 

Anonymus

Active Member
Kleven-Maersk-2c-1280x720.jpg

Kleven verft i Ulsteinvik. Foto: Gerhard Flaaten

Kleven verft trues av konkurs

Tre långivere har terminert sine avtaler med verftet.

I vinter tok kroatiske Div Group over eierskapet av Kleven verft i Ulsteinvik. Selgeren av det hardt prøvede verftet var storkunden Hurtigruten.

Tomislav Debeljak, eier og administrerende direktør i DIV Group, uttalte i forbindelse med overtakelsen at han så fram til samarbeidet.

– Vi er veldig glade for å ha signert denne avtalen som åpner muligheten for samarbeid mellom to lange og vellykkede skipsbyggertradisjoner, sa Debeljak.

Men kun noen måneder etter salget skal verftet nå være nær konkurs.

Debeljak skrev fredag ettermiddag i et brev til kunder, samarbeidspartnere og kreditorer at tre långivere har terminert avtalen med verftet, ifølge Nett.no.

Ifølge avisen skriver Debeljak at konkurs er et alternativ som må vurderes dersom det ikke oppnås enighet innen førstkommende onsdag, 1. juli. Både verftets og datterselskapenes kontoer skal være frosset etter at långiverne terminerte avtalen.

Både administrerende direktør Kjetil Bollestad og finansdirektør Ola Beinnes Fosse har på kort tid forlatt Kleven Verft.

– Jeg vil ikke, og kan ikke, være en del av den operasjonen og kulturen som Debeljak er en del av, sier Bollestad til Nett.no.

Olav Høydalsvik, hovedtillitsvalgt i fellesforbundet, sier til NRK at de ansatte nå er urolige.

Kleven verft har de siste årene blant annet levert flere brønnbåter til Sølvtrans.

Kleven verft trues av konkurs
 
Top