Boreal Sjø, Bygg nr. 212 & 213 ved Sedef Gemi Endustrisi A.S., MM 105 FE-EL "Malmefjord" og "Tomrefjord"

Refvik

Administrator
Staff member
Boreal Sjø leverte best tilbud på Riksvegferjesambandet E39 Molde-Vestnes

Statens vegvesen har innstilt Boreal Sjø AS som vinner av anbudskonkurransen om ferjedrift på E39 Molde-Vestnes fra 2021-2028.

Kontrakten har en verdi på i overkant av 1,9 milliarder kroner og det var tre rederier som leverte tilbud. I evalueringen er pris vektet 70 % og miljø 30 %.

Kontrakten gjelder drift av to helelektriske ferjer og to hybridferjer. Det blir avganger hvert 20. minutt på dagtid på hverdager.

I kontrakten settes det som krav at tillatt utslipp på sambandet maksimalt kan være 8000 tonn CO2/år og 90 tonn NOx/år.

Dette tilsvarer rundt 60 % reduksjon i CO2- og NOx-utslipp sammenlignet med konvensjonell drift.

Klagefristen for tilbyderne er satt til 14. mai. Kontrakten vil bli signert så snart som mulig etter at klagefristens utløp.
 

Erik

Active Member
Kan det være at Hardanger og Ryfylke blir kjøpt og bygget om til hybridferjer?
 

HMI

Member
Nei tenker bare på at det vel ikke er veldig smart å legge frem disse for salg til en strekning som de selv ønsker å bruke de samme båtene på. Boreal Sjø kan vel ikke ha fått et anbud tildelt med båter de ikke disponerer? Vet ikke, kan være jeg tenker helt feil her.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Boreal Sjø AS tar over E39 Molde-Vestnes

Statens vegvesen og Boreas Sjø AS har inngått kontrakt om ferjedrift på E39 Molde-Vestnes fra 2021-2028. [10.07.2019]

Kontrakten har en verdi på i overkant av 1,9 milliarder kroner og det var tre rederi som leverte tilbud. I evalueringen er pris vektet 70% og miljø 30%.

Kontrakten gjelder drift av to helelektriske ferjer og to hybridferjer. Det blir avganger hvert 20. minutt på dagtid på hverdager.

I kontrakten settes det som krav at tillatt utslipp på sambandet maksimalt kan være 8000 tonn CO2/år og 90 tonn NOx/år. Dette tilsvarer rundt 60 % reduksjon i CO2- og NOx-utslipp sammenlignet med konvensjonell drift.

Det er Fjord1 ASA som har dagens kontrakt på sambandet, som er Norges femte mest trafikkerte ferjesamband. Rederiet begjærte midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete. Begjæringen ble ikke tatt til følge.

Kilde: Statens Vegvesen
 

Refvik

Administrator
Staff member
Ser ut til at Boreal Sjø bygger to MM 105 FE-EL ferger ved Sedef Gemi Endustrisi A.S. i Tyrkia, for sambandet Molde-Vestnes kanskje?
 

Refvik

Administrator
Staff member
Desse 109 meter lange fergene blir bygg nr. 212 & 213 ved Sedef Gemi Endustrisi for levering Desember 2020 og Februar 2021
 

Anonymus

Active Member
BorealTBN2.jpg

Illustrasjon: Multi Maritime

Boreal bygger tre ferjer i Tyrkia med opsjon på flere
 

Refvik

Administrator
Staff member
Arikkelen i Maritimt Magasin er 100% bygd på innlegg på forumet uten at forumet er nevnt som kilde dessverre...
 

Jørgen H

Member
Det skal også være en 5. Ferge som reserve som bare skal ligge i Molde. Jeg har hørt med en jeg kjenner i Boreal han sier at de to nybyggene er på gang han sa noe om de 3 andre så det skal visst være bare nybygg Ryfylke og Hardanger som jeg har hørt skal ombygges og til et samband i nord men skal være på Molde-Vestnes i starten litt rart må jeg innrømme at bare to er bestilt men det skal være bare nybygg og reserveferge!
 
Top