Veibust Fiskeriselskap AS, Bygg nr. 451 ved Karstensens Skibsværft, 80.0m Pelagisk Tråler/Snurper "Havskjer"

Refvik

Administrator
Staff member
#451 – ”HAVSKJER”

Havskjer AS og Karstensens Skibsværft har indgået kontrakt om design og bygning af en 80,00 m kombineret snurper / trawler !

Havskjer AS er et datterselskab til Veibust Fiskeriselskap. Veibust Fiskeriselskap ejer og driver de 2 ringnotsnurpere/trålere ”Havskjer” og ”Havstål”. Rederiet har 3 koncessioner, og det nye fartøj skal derfor drives sammen med rederiets 2 øvrige.

Havskjer AS blev etableret i 1993, og fik i 2000 leveret sin første nybygning, nuværende ”Havskjer”. Dette nye fartøj bliver rederiets tredje nybygning. Rederiet drives og ejes af Henning Veibust og hjemhavnen er Ålesund i Norge.

Rederiet driver med kombineret trawl- og notfiskeri, hvor trawlfiskeriet primært består af blåhvilling (norsk: Kolmule) fiskeri vest af Irland. Øvrig fiskeri efter primært sild og makrel drives med not. Det nye fartøj skal drives efter samme principper.

Rederiet udtrykker tilfredshed over at være kommet i mål med denne aftale med Karstensens Skibsværft, og glæder sig til at komme i gang med byggeriet.

Rederi og Værft har, for ganske nylig, arbejdet tæt sammen på et stort ombygningsprojekt på ”Havstål”. Dette fartøj blev bygget som ”Serene” i 2009 og var oprindelig rigget for ren pelagisk tråling. Ved ombygning hos Karstensens Skibsværft over sommeren 2017 er ”Havstål” nu rigget for kombinet not- og trålfiskeri.

Dette nye projekt er derfor en naturligvis forlængelse af det succesfulde og konstruktive samarbejde på nævnte ombygning !

Karstensens Skibsværft glæder sig over den tillid Henning Veibust har udvist. I lighed med de øvrige pelagiske fartøjer som Værftet har under bygning til redere i Skotland, Irland, Sverige og Danmark, er også nye ”Havskjer” af eget design.

Karstensens Skibsværft har med nye ”Havskjer”, i alt 15 pelagiske fiskefartøjer i ordrebogen for levering i løbet af de kommende 3 år. Værftet må derfor betegnes som absolut førende på dette område.

Design, indretning og arrangementer er blevet til i et meget nært samarbejde mellem Rederi og Værft. Rederiet har været optaget af innovative løsninger, og der har været lagt speciel megen vægt på at optimere arbejdsforhold, sikkerhed og komfort for besætningen. Mange erfaringer fra Rederiets øvrige skibe og Værftets portefølje har været diskuteret og vurderet.

Sikkerhed og arbejdsforhold er specielt tilgodeset ved at ”Havskjer” i lighed med ”Havstål” vil have hele lastedækket som vandtæt. Endvidere er tråldækket agter hævet en hel etage, med det formål at øge fribordet og dermed sikkerheden.

I tillæg til dette er der lagt stor fokus på skrogets udformning, og optimering i forhold til ”Havskjer”s driftsprofil, dette med tanke på lavest mulige brændstofforbrug. I tillæg udrustes fartøjet med varmegenvinding fra alle motorer, LED belysning overalt samt flere tiltag for at sikre lavet mulige energiforbrug.

En række leverandører bliver i disse dage udvalgt, alle ud fra kriterier som energioptimering, innovation, kvalitet og drift sikkerhed.

Fremdrivningsanlægget vil komme til at bestå af en hovedmotor på omkring 6000 kW med 2-speeds gearanlæg. Anlægget forsynes med take-me-home funktion, som muliggør diesel-elektrisk sejlads.

Nye ”Havskjer” skal leveres i Februar 2020. Kontraktsummen er omkring 300m NOK.

Fartøjets hoveddimensioner:
Længde overalt 80,00 m
Bredde moulded 16,00 m
Dybde øverste dæk 11,50 m

Øvrig teknisk data:
Winch anlæg Elektrisk eller hydraulisk
Sidepropellere 2 x 1300 kW
RSW-anlæg 2 x 1400 kW
Vakuum anlæg 4 x 66 kW / 2 x 4200 l tank

"Havskjer"
Havskjer1.jpg


Havskjer2.jpg


Havskjer3.jpg


Havskjer4.jpg


Havskjer5.jpg


Havskjer6.jpg


Havskjer7.jpg

Alle illustrasjoner: Karstensen Skibsværft
 

Refvik

Administrator
Staff member
Fra sjøsetting av skroget til "Havskjer" i Polen i går lørdag
Havskjer1.jpg


Havskjer2.jpg


Havskjer3.jpg

Alle foto: via rederiet
 

Refvik

Administrator
Staff member
6. Januar starta slepet av skroget til "Havskjer" fra Polen, er forøvrig framme nå i Skagen
Havskjer1.jpg


Havskjer2.jpg

Begge foto: via Karstensen Skibsværft
 
Top