Hav Line, Bygg nr. 409 ved Astilleros Balenciaga, Slaktebåt "Norwegian Gannet"

Refvik

Administrator
Staff member
Seier nei til denne slaktebåten

Nærings- og fiskeridepartementet har avslått søknaden om at slaktebåten «Norwegian Gannet» skal få levera produksjonsfisk i Danmark.

NPK: Det er kvalitetsforskrifta til Mattilsynet som stoppar slaktebåten. Forskrifta slår fast at ingen produksjonsfisk, det vil seie tredje sortering og fisk med synlege skavankar, skal sendast ut av landet, skriv Fiskeribladet.

Saka har vore gjennom fleire forvaltingsorgan før Nærings- og fiskeridepartementet no har sagt nei. Departementet vil ikkje gi dispensasjon frå forskrifta.
Selskapet Hav Line Gruppen har klaga inn avgjerda.

– Den er overmoden for revisjon, seier administrerande direktør Carl-Erik Arnesen i selskapet med hovudkontor i Bergen til avisa.

Les meir på sidene til Nett.no (Krever innlogging)
 

Christian

New Member
«Norwegian Gannet» får ikke forlenget midlertidig dispensasjon

Nærings- og fiskeridepartementet har avslått Hav Lines søknad om å forlenge dispensasjonen fra fiskekvalitetsforskriften.


Det opplyser departementet i en pressemelding.

Det var i mai i fjor at Hav Line fikk dispensasjon fra kravet om å sortere produksjonsfisk innenlands frem til 1. juli i år.

Produksjonsfisk er fisk med synlige sår eller misdannelser. Ifølge fiskekvalitetsforskriften må slik fisk sorteres, og feilene rettes, før den fraktes ut fra Norge.

«Hav Line søkte om å forlenge dispensasjonen med ett år. Nærings- og fiskeridepartementet har ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for å gi en slik dispensasjon, og har avslått søknaden», heter det i mandagens pressemelding.

Ifølge berammingslisten til Bergen tingrett skal Hav Line og staten møtes i retten neste uke etter at førstnevnte har tatt ut søksmål fordi de fikk avslag på dispensasjon fra sorteringskravet i juni fjor.

Hentet fra: iLaks.no
 
Top