Bastø Fosen, Bygg nr. 42 ved Sefine Shipyard, MM 139 FD EL "Bastø Electric"

Avisen Gjengangeren skriver i dag at Bastø Fosen bestiller en ny ferge fra Tyrkia med levering 2020.

Dette blir en hybrid ferge, som skal kunne gå på strøm når ladeforholdene blir tilrettelagt ved kaiene.

Designet blir det samme som de tidligere 3 nyeste fergene.

Dette er som et resultat av av myndighetene har skrinlagt bro/tunnell over fjorden en gang for alle i
dette området.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Ligger det da i kortene også at enten Sefine eller Cemre skal bygge denne siden dei bygde dei andre?
 
Vegdirektoratet har skrinlagt bro eller tunnel mellom Horten og Moss. Bastø Fosen satser nå på en helt ny og mer miljøvennlig ferje.

– Vi har den gleden av å kunne meddele at Bastø Fosen AS i dag har tegnet kontrakt på en ny ferge til fergesambandet Moss–Horten, forteller administrerende direktør i selskapet, Øyvind Lund. De ansatte i selskapet fikk meldingen torsdag ettermiddag.

Godt fornøyd
– Vi har vært meget godt fornøyd med de tre nye fergene vi fikk bygd til ny konsesjonsperiode for årene 2017 til 2026. Jeg tenker da på Bastø IV, V og VI. Bastø Fosen har også mottatt mange positive tilbakemeldinger fra både ansatte og reisende etter at fartøyene bli satt i drift i sambandet over Oslofjorden, sier Øyvind Lund.


– På bakgrunn av dette har Bastø Fosen besluttet at vi signerer kontrakt på en ny ferge til sambandet vårt. Den nye fergen vil bli en erstatning for en av våre eldre ferger.

Ny hybridferje
– Den nye fergen er basert på samme design som Bastø IV, V og VI, men med endret framdriftsmaskineri. Fergen er bestilt som en hybrid, men er tilrettelagt for å gå 100 prosent elektrisk ved at vi etterinstallerer en større batteripakke når vi har fått tilrettelagt for ladestrøm i Horten og Moss, sier Øyvind Lund.

– Kontrakten vil i praksis øke vår kapasitet og gi et bedre tilbud til våre passasjerer. I tillegg forbereder vi for en eventuell elektrifisering av Horten–Moss sambandet, noe som vil gi en betydelig miljøgevinst for samfunnet.

Levering om to år
Fergen er bestilt på Sefine Shipyard i Tyrkia, der Bastø IV og V er bygd. Forventet levering er satt til oktober 2020.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Fra bygginga av neste Bastøferga
Basto.jpg

Foto: Hakan Geyik
 

Refvik

Administrator
Staff member
Norges travleste ferjesamband blir elektrisk

PRESSEMELDING: Bastø Fosen AS investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.

Sammenlignet med en konvensjonell ferje sparer dette CO2-utslipp tilsvarende 3400 nye bensinbiler. Enova støtter klimaprosjektet med i overkant av 31 millioner kroner.

– Da vi inngikk kontrakten med Statens Vegvesen om sambandet i 2014, var det strenge miljøkrav, men teknologien var ikke moden nok for elektrisk drift på Norges største samband. Nå har teknologi og kompetanse utviklet seg, sier adm.dir. Øyvind Lund i Bastø Fosen.

Store batterier om bord og høyspentlading ved kai i Horten gjør at ferja inntil videre vil bli ca. 64,5 prosent elektrifisert, med tilhørende redusert dieselforbruk og utslipp. De årlige utslippene kuttes med 3 874 tonn CO2, tilsvarende utslippene fra 3 400 nye bensinbiler*.

– Vår skipstekniske rådgiver TNSDC AS har sammen med oss utviklet løsninger som gjør at vi med støtte fra Enova kan realisere våre ambisjoner på dette området. Disse aktørene, samt konstruktiv vilje fra Skagerak Nett, Horten Havn og Statens Vegvesen, har vært avgjørende for at vi kan ta ytterligere samfunnsansvar og bidra mer til det grønne skiftet, sier Lund.

– Vi i TNSDC berømmer viljen Bastø Fosen viser til å ta i bruk ny teknologi og er svært stolte av å få være med Bastø Fosen på å realisere et prosjekt som virkelig flytter grenser; Den nye Bastø Fergen blir med god margin verdens største ferge som bygges for hel-elektrisk drift» sier direktør Gjermund Johannessen i TNSDC.

Dersom det senere blir tilgang på lading også i Moss, vil den nye ferja gå 100 % elektrisk. Bastø Fosen vil da vurdere å bygge om to av de nyere fartøyene slik at også disse kan gå hel-elektrisk.

For de reisende vil den nye batterifergen oppleves positivt. Å krysse Oslofjorden miljøvennlig med elektrisk fremdrift vil bli en god opplevelse. Batterifergen vil med elektrisk drift også bli svært stillegående og komfortabel. Dagens rutetabell skal selvsagt videreføres og verken overfartstid eller tid ved kai vil endres på grunn av elektrifiseringen.

Norge ligger i front
- Moss-Horten er Norges mest trafikkerte fergesamband og staten gjennom Enova bidrar nå til at denne viktige strekningen får batteriferge. Bare dette ene prosjektet reduserer klimagassutslipp tilsvarende 3400 personbiler. Vi skal halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Norge ligger i front når det gjelder grønn skipsfart, og elektrifisering er en viktig del av regjeringens politikk, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)

Innovativt klimaprosjekt
Moss–Horten blir det 34. ferjesambandet som elektrifiseres med støtte fra Enova. Batteripakken om bord vil ha en kapasitet godt over 100 av seneste generasjon e-Golf, og vil lade høyspent opptil 7,2 megawatt (7200 kW)

– Det er i utgangspunktet ingen enkel oppgave å elektrifisere såpass store og energikrevende ferjer som Bastøferga. Her blir det gjort mulig av innovativ høyspentlading og den største batteripakken vi har sett på ferjer så langt. Satsingen til Bastø Fosen bidrar til å utvikle og bygge erfaringer med ny teknologi som vil komme hele maritim sektor til gode, og vi er glade for å kunne bidra til at dette prosjektet ser dagens lys, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Moss–Horten transporterer årlig 1,8 millioner kjøretøy og 3,7 millioner reisende over Oslofjorden. Det nye fartøyet vil fra januar 2021 gå inn som ett av fem fartøy på sambandet.
 
Top