Search results

  1. P

    Rømø-Sylt Linie GmbH kjøper "Tresfjord" frå Fjord 1

    Ser i Shippax at Rømø-Sylt Linie GmbH har kjøpt "Tresfjord" frå Fjord 1. Får håpe at dette går glattare enn salet av "Fanafjord."
Top