Search results

  1. J

    KNM "Helge Ingstad" kollidert med tankskipet "Sola TS"

    Ok,få sjå bilde du refererer til
  2. J

    "Volstad Surveyor" byggast om til Expedition Yacht "Oceanxplorer 1"

    Noen som veit om den skal bygges om og hvor i så tilfelle?
Top